Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas gali būti puiki alternatyva statybai žemės ūkio paskirties sklype, jei to padaryti nėra galimybės pagal savivaldybė bendrąjį planą keičiant paskirtį. Pagrindinis reikalavimas būtų ne mažesnis nei 0,5 ha dydžio sklypas. Tik tokio dydžio sklype būtų galimas ūkininko sodybos vietos parinkimo projektas.
Rengiant kaimo plėtros žemėtvarkos projektą pagal išduotas planavimo sąlygas, esamas ir nustatytas naujas specialiasias žemės naudojimo sąlygas, bei galiojančius teisės aktus, bei statybos reikalavimus parenkama ūkininko sodybos pastatų statybos vieta ir kitos paskirties pastatų (šiltnamių, fermų, ūkinių , kaimo turizmo) vieta. Planavimo metu jei reikalinga nustatomi servitutai ir vietinė inžinerinė infrastruktūra, įvertinama esamų melioracijos statinių padėtis.
Rengiant kaimo plėtros žemėtvarkos projektus vertinamas poveikis aplinkai, todėl projektavimo sprendiniai neturėtų pabloginti gretimų sklypų būvį.

Dažniausi ir labiausiai ūkininko sodybos vietos parinkimą ir kitų statinių statybos užstatomą plotą įtakojantys veiksniai:

projektavimo sąlygose numatyti reikalavimai, tačiau visai atvejais bendras užstatymo plotas negali būti didesnis nei 50 proc. viso sklypo ploto;

paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose  nuo vandens juostos 50 m atstumu  užstatymo zona neprojektuojama;

melioracijos statinių ir įrenginių apsaugos zonose- nuo griovio 15 m, rinktuvo 15m, jei atkastas 5 m zonos, kuriose užstatymo zona neprojektuojama;

elektros oro linijos apsaugos zonose priklausomai nuo įtampos 2-40 m nuo išorinių laidų krašto, užstatymo zona neprojektuojama;

kelių apsaugos zonose priklausomai nuo kelio kategorijos 3-70 m nuo kelio briaunos užstatymo zona neprojektuojama.

Pastaba: savininkas pas tuo užsiimančius projektuotojus gali atskirai pasirengti elektros oro linijų ar melioracijos įrenginių iškėlimo projektą ir pasididinti galimą užstatymo plotą

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų kainos

PaslaugaKaina Eur
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai, kaimo turizmo sodybos vietai parinktiNuo 800
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai miško įveisimui ne miškų ūkio paskirties žemėjeNuo 700

Lentelėje pateikta kaimo plėtros projektų projektavimo (rengimo) minimali kaina sklypui iki 1 ha

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto kainą lemiantys veiksniai

Kaimo plėtros pertvarkymo projekto kainą lemia savininko pasrinkti palnavimo tikslai ir projekto uždaviniai, iš dalies lemia sklypo dydis (jame esančių naudmenų, komunikacijų, spec. sąlygų kiekis). Šie aspektai lemia didėjančias projektavimo ir derinimo laiko sąnaudas. Dažniausiai kiekvienas objektui pasiūlymą teikiame individuliai, įvertinę sklypo duomenis bei užsakovų pageidavimus.

Bendrą kaimo plėtros projektų parengimo kainą sudaro ne tik projektavimo darbai, bet ir pasiruošimo projektavimui darbai. Bendra darbų dedamoji būtų: sklypo kadastriniai matavimai LKS 94 sistemoje (jei neatlikti) + sklypo topografinė nuotrauka + projektavimo darbai (projekto parengimas).

Papildomai kaimo plėtros žemėtvarkos rengimo kainą gali padidinti, jei užsakovo netenkina užstatymo plotas ir jis nori vykdyti melioracijos įrenginių ar elektros linijų iškėlimo projektus (šių paslaugų neatliekame).

Kada rengiami kaimo plėtros žemėtvarkos projektai

ūkininko sodybos vietai parinkti;

kaimo turizmo ar pagalbinių pastatų vietos parinkimui;

miškui įveisti ne miško žemėje;

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimui reikalingi dokumentai:

Ūkininko pažymėjimas (jei projektas yra ūkininko sodybos vietai parinkti).Užregistruoti ūkininko ūkį sklype.

Kadastrinių matavimų žemės sklypo planas

Projektui suteiktas ŽPDRIS sistemos Numeris. Šis numeris gaunamas užpildžius prašymą  ir įkėlus sklypo planą ir kitus dokumentus į www.zpdris.lt  sistemoje.

Sklypo topografinė nuotrauka.

Kaimo plėtros projektų paslaugos atlikimo terminas 5-12 mėn.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų prašymų pateikimas ŽPDRIS sistemoje

Sužinokite kaimo plėtros žemėtvarkos projekto kainą

Visi laukeliai, pažymėti *, yra privalomi

Taupykite laiką – sutartis pasirašinėkite nuotoliniu būdu arba pasirinkite paslaugų užsakymą gavus išankstines sąskaitas.

Paslaugos

Topografinė nuotrauka, tai detalus 2,5 D vietovės planas rengiamas masteliu 1:500, kartais sutrumpinai vadinamas toponuotrauka.
Profesionaliai su tam skirta geodezine įranga galime atstatyti sunaikintus riboženklius arba nužymėti projektinius sprendinius.
Žemės sklypo kadastriniai matavimai – tikslieji žemės matavimai liaudyje ne visai tiksliai vadinami geodeziniais matavimais.
Pastatų kadastriniai matavimai- matavimai, kuriuos gali atlikti tik matininko kvalifikaciją turintys asmenys ir kurių metu nustatomos faktinės pastato, patalpų charakteristikos.
Geodeziniai matavimai iš esmės yra visi tikslieji matavimai kuriuose naudojami ypatingai tikslūs – geodeziniai prietaisai.
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai dažniausiai rengiami, kai sklypas dalinamas ar atidalinimas iš bendrosios nuosavybės.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas gali būti puiki alternatyva statybai žemės ūkio paskirties sklype, jei to padaryti nėra galimybės pagal savivaldybė bendrąjį planą keičiant paskirtį.

Žemės naudojimosi tvarkos planas rengiamas matininko kvalifikaciją turinčio asmens ir gali būti alternatyva sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams.

Servituto nustatymo planas dažniausiai rengiamas tada, kai dėl projektavimo klaidos, matininko ar žemėtvarkos skyriaus klaidos nebuvo nustatytas privažiavimo prie sklypo ar inžinerinių komunikacijų servitutas.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai dažnai rengiami ir naudmenų pakeitimui – miško įveisimui žemės ūkio paskirties žemėje.
Geodezinis planas pagal daugumos žmonių užklausas dažniausiai yra žemės kadastrinių matavimų planas.
Tai tokie geodeziniai matavimai, kurių metu yra parengiamas užbaigto statinio, inžinerinės komunikacijos tikslus planas – išpildomoji geodezinė nuotrauka.

Sklypo padalijimas – paslauga, kurios metu sklypas padajijamas į kelis atkirus sklypus arba atidalijima iš bendosios nuosavybės. Esant galimybei keičiama žemės sklypo paskirtis.

Ūkininko sodybos vietos parinkimo projektai yra puiki alternatyva statyti gevenamosios ir kitos paskirties pastatus žemės ūkio paskirties žemėje ir jei to nėra galimybės padaryti pagal savivaldybės bendrąjį planą.