Kadastriniai matavimai

Kadastriniai matavimai

Žemės sklypo kadastriniai matavimai – tikslieji žemės matavimai liaudyje ne visai tiksliai vadinami geodeziniais matavimais.

Šią paslaugą gali atlikti tik matininko pažymėjimą turintys asmenys. Atliekant žemės sklypo kadastrinius matavimus yra parengiamas tikslus žemės sklypo planas (žmonių dažnai minimas kaip geodezinis planas), kuriame yra informacija apie sklypo naudmenas, apribojimus, statinius, servitutus ir kita. Kadastrinių matavimų metu nustatomos tikslios sklypo ribų posūkių koordinatės (iki 1cm tikslumo) LKS 94 koordinačių sistemoje.

Turint kadastrinių matavimų planą su nustatytomis sklypo ribų koordinatėmis LKS 94 koordinačių sistemoje matininkas su geodezine įranga gali nesunkiai atstatyti riboženklius (sklypo ribas), ko negalima padaryti preliminariai matuotiems sklypams. Parengtas žemės sklypo kadastrinių matavimų planas kartu su kitais dokumentais (nominalia verte, kadastro duomenimis ir kt.) sudaro kadastro bylą ir galutiniame etape savininko prašymu yra teikiamas VĮ Registrų centrui, kur visi šie duomenys yra panaudojami nuosavybei įregistruoti.

Kadastriniai matavimai ir preliminarūs matavimai

Pagrindinis skirtumas tarp šių matavimų yra tikslumas. Kadastrinių matavimų metu nustatytos sklypo ribos vietovėje ir planinėje medžiagoje skiriasi nežymiai ir tikslumas gali būti pasiektas iki 1 cm. Tuo tarpu preliminarūs matavimai yra kur kas mažiau tikslūs ir skirtumai tarp turimo sklypo plano ir naudojimo vietovėje dideliems sklypams gali siekti iki keliasdešimties metrų. Iš esmės jei jūs turite preliminariai matuotą sklypą jo plotas daugeliu atveju nėra tas, kuris yra nurodytas ant jūsų plano ar nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo. Preliminariai matuoto sklypo plotas kinta tam tikrose paklaidos ribose ir tai priklauso nuo daugelio veiksnių, kuriuos smulkiau aptarėme žemiau esančiame video. Pradėjus atlikti kadastrinius matavimus anksčiau nei kaimyniniai sklypai yra didesnė tikimybė atkurti juridinį disponuojamo sklypo plotą.

Kadastriniai matavimai atlikti ne LKS 94 koordinačių sistemoje

Taip pat derėtų paminėti, kad kadastriniai matavimai atlikti ne LKS 94 koordinačių sistemoje vietinėse ir sąlyginėse sistemose dažnu atveju turėtų būti tikslinami. Nors plotas gali pakisti nedideliu dydžiu iki 1/1000 nuo sklypo ploto, tačiau galimi sklypų „persislinkimai“ ir sklypo naudojimas vietovėje gali skirtis nuo planinės medžiagos ir nuo sklypo ribos esančios RC žemėlapyje ar vietovėje. Šie netikslumai atsiranda dėl konvertavimo klaidų, bei dėl tuometinių kadastrinių matavimų specifikos nuo tvirtų punktų, bei kitų vietovės objektų. Apibendrinant reiktų pasakyti, kad visi projektavimo darbai dabar yra atliekami LKS 94 sistemoje ir atsižvelgiant į tai, kad preliminarios sklypų ribos, sąlyginėje ir vietinėje sistemoje atliktų kadastrinių matavimų ribos daugeliu atveju VĮ Registrų centro žemėlapyje yra įklotos netiksliai, reiktų projektavimo ir statybos darbus atlikti tik sklypams, kuriems atlikti kadastriniai matavimai ir tik tiems kurie atlikti LKS 94 sistemoje. Jei kadastriniai matavimai atlikti vietinėje ar sąlyginėje sistemoje reikalingas matininko planinės ir faktinės žemės sklypo ribų įvertinimas vietovėje ir kai kurias atvejais nauji kadastriniai matavimai LKS 94 sistemoje. Priešingu atveju gali kilti didelių nesusipratimų, papildomų laiko ir piniginių kaštų, bei teisinių pasekmių.

Kadastrinių matavimų kaina

Paslaugos pavadinimasMato vienetasKaina Eur
Žemės sklypų kadastriniai matavimai0,1-1 ha200-250
1-5 ha200-750
> 5 hasutartinė
Namų valdos kadastriniai matavimai<1 haNuo 250
Sodų sklypo matavimai<0,2 haNuo 200
2-5 vnt. Nuo 180
> 5 vnt.Nuo 170
Miškų ūkio paskirties sklypų kadastriniai matavimai0,5-1 ha200-270
1-2 ha270-400
2-3 ha400-550
3-5 ha400-750
5 ha >sutartinė
Kadastrinių matavimai po detaliųjų planų, formavimo ir pertvarkymo projektų1 skl.Nuo 115
2-3 skl.Nuo 90
> 5 skl.Nuo 80
Riboženklių atstatymas (nužymėjimas) (preliminari kaina nurodyta ne miškų ūkio paskirties sklypams)
1-250
3-860-70
>8
sutartinė

Kadastrinių matavimų kainų lentelėje pateikti duomenys yra apytiksliai, pasiūlymus teikiame individuliai kiekvienam objektui.

Kadastrinių matavimų kainą lemiantys veiksniai

Kadastrinių matavimų kainą iš dalies lemia sklypo plotas, jame esančios naudmenos ir užstatymas. Miškų ūkio paskirties sklypams ir namų valdų sklypų matavimas, bei jų dokumentų forminimui užtrunkamas ilgesnis laiko tarpas, dėl to šio tipo sklypų kadastrinių matavimų kaina yra aukštesnė nei žemės ūkio sklypų. Nors aukščiau aptarti aspektai svarbūs vertinant kainą, daug didesnę reikšmę turi individualus kiekvieno objekto vertinimas. Matininkas pagal pateiktus duomenis vertina: atstumą iki objekto, ar yra kaimyninių sklypų kuriems atlikti tikslieji – kadastriniai matavimai, kaimynų su kuriais reiks derinti ribas skaičių, žiūri preliminarų atitikimą pirminiams dokumentams, pagal ortofoto ir kitą medžiagą vertina matavimų sąlygas ir būtiną įrangą. Įvertinus visus šiuos veiksnius pateikią tikslią kadastrinių matavimų kainą ir atlikimo terminus.

Kadastriniai matavimai-geodeziniai matavimai ir Preliminarūs matavimai

Kada atliekami kadastriniai matavimai?

Po sklypų padalijimo, atidalijimo ar perdalijimo atliekant amalgamaciją

Tikslinant preliminariai matuotus sklypus ir kadastrinius sklypus, kurių koordinatės nebuvo nustatytos LKS 94 koordinačių sistemoje.

Po žemėtvarkinių projektų, formavimo ir pertvarkymo projektų naujai suformuotiems sklypams

Jeigu žemės sklype buvo pastatyti, rekonstruoti, kapitališkai suremontuoti pastatai ar iškasti tvenkiniai, nutiesti keliai ar įrengti kiti inžineriniai statiniai (išskyrus tuos atvejus, kai dėl rekonstruotų ar kapitališkai suremontuotų pastatų arba inžinerinių statinių žemės sklypo užstatymo plotas ir statinių forma (konfigūracija) nepasikeičia). Šiuo atveju žemės sklypo kadastro duomenys privalo būti pakeičiami ne vėliau kaip iki statinio, kurio statybos (rekonstravimo, kapitalinio remonto) darbai užbaigti, įregistravimo arba statinio kadastro duomenų pakeitimo Nekilnojamojo turto registre, išskyrus tuos atvejus, kai statinio statytojui nuosavybės teise nepriklausančiuose žemės sklypuose esantys statiniai rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar pastatyti nauji tenkinant viešąjį interesą – Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nurodytoms reikmėms. Tokiu atveju atnaujinti žemės sklypo kadastro duomenys kadastro tvarkytojui gali būti pateikiami po statinio kadastro duomenų įregistravimo ar pakeitimo Nekilnojamojo turto registre;

Žemės sklypo savininkui ar valstybinės žemės naudotojui pageidaujant, norint tiksliai žinoti savo disponuojamos žemės ribas (dažnai preliminariai matuotų sklypų planai neatitinka faktinio naudojimo).

Kadastrinių matavimų atlikimui reikalingi dokumentai

Preliminariai matuotiems sklypams:

1. Preliminarių matavimų planas

2. Jei sklype yra statinių – statinių išdėstymo planas -schema

Preliminariai matuotiems sodų sklypams:

1. Galiojančio generalinio plano ištraukos kopijos (reikia tik vietos su jūsų sklypu, nereikia viso, užtektų nuotraukos su telefonu). Jei pirmimininkas neturės arba bus nesukalbamas, galėsime užsakyti iš savivaldybės (gali užtrukti iki 1 mėn.)
2. Sodų bendrijos pavadinimo, pirmininko telefono numerio.
3. Jei sklype yra statinių, statinių išdėstymo plano-schemos.

Sklypui kuriam atlikti kadastriniai matavimai ir reikalingas kadastrinių duomenų atnaujinimas

1. Kadastrinių matavimų planas – planas su koordinatėmis reikalingos abi pusės 
2.Jei yra pastatų, išdėstymo planas -schema

Sklypui kuriam atlikti kadastriniai matavimai ne LKS 94 koordinčių sistemoje

1. Kadastrinių matavimų planas vietinėje sistemoje

2. Jei yra pastatų statinių išdėstymo planas -schema

Kadastrinių matavimų atlikimo terminas 2 sav. – 4 mėn.

Sužinokite Jus dominančių paslaugų kainą ar kitą informaciją

Visi laukeliai, pažymėti *, yra privalomi

Taupykite laiką – sutartis pasirašinėkite nuotoliniu būdu arba pasirinkite paslaugų užsakymą gavus išankstines sąskaitas.

Paslaugos

Topografinė nuotrauka, tai detalus 2,5 D vietovės planas rengiamas masteliu 1:500, kartais sutrumpinai vadinamas toponuotrauka.
Profesionaliai su tam skirta geodezine įranga galime atstatyti sunaikintus riboženklius arba nužymėti projektinius sprendinius.
Žemės sklypo kadastriniai matavimai – tikslieji žemės matavimai liaudyje ne visai tiksliai vadinami geodeziniais matavimais.
Pastatų kadastriniai matavimai- matavimai, kuriuos gali atlikti tik matininko kvalifikaciją turintys asmenys ir kurių metu nustatomos faktinės pastato, patalpų charakteristikos.
Geodeziniai matavimai iš esmės yra visi tikslieji matavimai kuriuose naudojami ypatingai tikslūs – geodeziniai prietaisai.
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai dažniausiai rengiami, kai sklypas dalinamas ar atidalinimas iš bendrosios nuosavybės.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas gali būti puiki alternatyva statybai žemės ūkio paskirties sklype, jei to padaryti nėra galimybės pagal savivaldybė bendrąjį planą keičiant paskirtį.

Žemės naudojimosi tvarkos planas rengiamas matininko kvalifikaciją turinčio asmens ir gali būti alternatyva sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams.

Servituto nustatymo planas dažniausiai rengiamas tada, kai dėl projektavimo klaidos, matininko ar žemėtvarkos skyriaus klaidos nebuvo nustatytas privažiavimo prie sklypo ar inžinerinių komunikacijų servitutas.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai dažnai rengiami ir naudmenų pakeitimui – miško įveisimui žemės ūkio paskirties žemėje.
Geodezinis planas pagal daugumos žmonių užklausas dažniausiai yra žemės kadastrinių matavimų planas.
Tai tokie geodeziniai matavimai, kurių metu yra parengiamas užbaigto statinio, inžinerinės komunikacijos tikslus planas – išpildomoji geodezinė nuotrauka.

Sklypo padalijimas – paslauga, kurios metu sklypas padajijamas į kelis atkirus sklypus arba atidalijima iš bendosios nuosavybės. Esant galimybei keičiama žemės sklypo paskirtis.

Ūkininko sodybos vietos parinkimo projektai yra puiki alternatyva statyti gevenamosios ir kitos paskirties pastatus žemės ūkio paskirties žemėje ir jei to nėra galimybės padaryti pagal savivaldybės bendrąjį planą.